På generalforsamlingen 2016 i Fægtekunstens Venner blev det besluttet at udnævne Thomas Sørensen, der havde været formand 1984 til 2011 til æresmedlem.
Udnævnelsen skete den 20/8 i forbindelse med Veteran DM i Gilleleje hvor han ved stor hjælp fra fru Mona var lokket til som surpriceparty. Thomas havde fået at vide at de skulle til et loppemarkede og Thomas var hoppet på den således at han da han hørte lyden fra fægtesalen udbrød “hvad fanden foregår der her”.

Niels Gregers holdt en tale for ham og overrakte en pokal med et logo for Fægtekunstens Venner. Pokalen er oprindelig tildelt Grete Olsen i 1936 og ved hendes død overgået til Yvonne Kock hvorefter Yvonne har overladt den til Fægtekunstens Venner.

For at det ikke skulle blive for højtideligt fulgte der en bedre flaske med

Thomas var meget glad og rørt over udnævnelse.

Efterfølgende blev der afholdt en mindre bespisning.

Niels Gregers Berdiin
formand