Referat af generalforsamling  i Fægtekunstens venner den25/3 2015   i Fægteklubben Trekantens mødelokaler.

 

Mødt var Marianne Falck Portved, Reinhard Münster, Peter Friis , Jørgen og Yvonne Kock, Nicolai Barding, Martin Wiuff og Niels Gregers Berdiin

 

Niels Gregers bød velkommen og foreslog Martin som dirigent hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

 

Niels Gregers aflagde beretning, herunder oplyste om hvad der var sket i den forløbne del af 2015.

 

Beretningen blev vedtaget.

 

Reinhard gennemgik regnskabet og konstaterede og konstaterede, at vi trods alt havde rigelige midler over en 10 årig periode med mulighed for at øge støtten lidt.Værdien af værdipapirerne er steget lidt. Vi har 45 medlemmer

 

Regnskabet blev herefter vedtaget

 

Der blev diskuteret en vedtægtsændring  gående ud på af slette DFF som obligatorisk medlem af bestyrelsen. Forslag fremsættes næste år.

Bestyrelsen blev genvalgt.

 

Revisionen blev genvalgt.

 

Kontingentet blev vedtaget uændret, 100 kr årligt for voksne og 50 kr for unge.

 

Under eventuelt foreviste Peter t shirts med forskellige motiver og nogle blev uddelt. Niels Gregers spørger Erling Steen om han havde et motiv vi må bruge og derefter få Birte Berdiin til at lave en prøvemodel.

Martin efterlyste en opfriskning af hjemmesiden hvilket Jørgen var imod. Martin foreslog endvidere at Fægtekunstens Venner blev medlem af fægteforbundet. Der var ingen stemning herfor.

 

Der afholdtes herefter generalforsamling i Fonden. Til bestyrelsen valgtes Reinhart Thomas og Niels Gregers.

 

Niels Greger takkede herefter Martin for ledelse af generalforsamlingen der herefter afsluttedes