Referat fra generalforsamlingen,

Selskabet Fægtekunstens Venner & selskabets Fægtekunstens Venners Fond

Onsdag, den 26. maj i Fægteklubbens Trekantens møderum,

Lyngbyvej 110, 2100 kbh. Ø

 

 

 

Den 26/6 2012 afholdtes i fægteklubben Trekantens mødelokale ordinær generalforsamling i Selskabet Fægtekunstens Venner og Selskabet Fægtekunstens Venners Fond

 

Mødt var Marianne Falck, Peter Askjær-Friis, Niels Gregers Berdiin, Jørgen P. Kock, Reinhard Münster, Jørgen Fredsted og Nicolai Barding.

 

Formanden Jørgen Fredsted bød velkommen og foreslog jfr. indkaldelsens punkt 1Niels Gregers Berdiin som dirigent.

 

Denne blev enstemmigt valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed hvorefter han gav ordet til formanden.

 

Punkt 2: Formanden aflagde beretning og sagde bl.a. at der ikke havde været meget aktivitet i hvilken forbindelse der var uddelt i alt 3.500 kr. Som noget nyt havde forbundets eliteudvalg søgt penge til en udenlandsk dommer (og fået det bevilget).

 

Dirigenten havde i løbet af året rejst et spørgsmål om fondens overholdelse af fondslovgivningen, idet der synes at være nogle problemer. Formanden bad derfor dirigenten redegøre for problemet hvilket skete. Problemerne er nogle mangler i fondens vedtægter, bl.a. om hjemsted og den grundlæggende kapital samt tilsyneladende manglende overholdelse i forbindelse med vedtægtsændringer i fonden idet disse skal godkendes af fondsmyndighederne. Der var enighed om at Jørgen Fredsted og Niels Gregers Berdiin arbejder videre med problemerne.

 

Beretningen blev herefter vedtaget.

 

Kassereren forelagde regnskabet der blev vedtaget

 

Punkt 3: Valg af bestyrelse. Bestyrelsen, Jørgen Fredsted, formand, Reinhard Münster, kasserer, Jørgen P. Kock, Thomas Sørensen, Nicolai Barding, Peter Askjaer-Friis og Jan Sylvest Jensen, næstformand,Fægteforbundets formand, blev enstemmigt genvalgt

 

Punkt 4:Valg af revisorer: Revisorerne blev genvalgt

 

Kontingent fastsattes uændret.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Under eventuelt fortalte Peter Askjaer-Friis om trøjedesign – et endeligt forslag vil fremkomme næste år.

 

Dirigenten erklærede herefter generaforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten og forsamlingen for deltagelse.

 

Referat

 

Niels Gregers Berdiin