Referat fra generalforsamlingen,

Selskabet Fægtekunstens Venner & selskabets Fægtekunstens Venners Fond

Onsdag, den 30. maj i Fægteklubbens Trekantens møderum,

Lyngbyvej 110, 2100 kbh. Ø

 

1.)    Valg af dirigent:

Jørgen Kock modtog valget som dirigent

Peter modtog valget som referent

 

2.)    Formandens beretning:

Det havde været et stille år, der havde ikke været mange ansøgninger om tilskud, det havde givet et overskud i regnskabet i forhold til kontingentindbetalingerne.

Der var ellers gjort opmærksomt flere relevante steder at der kunne søges tilskud hos Fægtekunstens Venner.

Selskabets kasser  Reinhard  Münster gennemgår regnskabet:

Der er udbetalt forskellige tilskud til fægtere som det ses af regnskabet.

Som noget nyt vil regnskabet fra Fonden fremover fremgå på regnskabssiden.

3.)    Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen blev genvalgt.

                Formand: Jørgen Fredsted

                Næstformand: Jan Sylvest Jensen

                Kasserer: Reinhard Münster

                Den øvrige bestyrelse: Jørgen Kock, Thomas Sørensen, Nicolai Barding, Peter Friis

 

 

4.)    Valg af 2 revisorer:

5.)    Niels Gregers Berdiin og Yvonne Kock blev genvalgt som revisorer.

 

6.)     Fastansættelse af kontingentet for det kommende år.

Uændret ad libitum, dog minimum kr. 100,00 (voksne)/ kr. 50,00 (ungdom)

7.)    Eventuelt:

Peter kontakter fru Valeur ang. motiv på bluser.     

 

 

Peter Friis