Referat af generalforsamlingen i Selskabet Fægtekunstens Venner og Selskabet Fægtekunstens Venners Fond d. 24. maj 2011 i  Ryparkens idrætshals mødelokale

 

Mødt var 6 medlemmer: Jørgen Fredsted, Thomas Sørensen, Yvonne Kock, Jørgen Kock,

Reinhard Münster og Peter Friis

 

Punkt 1.

 Formanden bød velkommen og foreslog Jørgen Kock som dirigent og Peter Friis som referent. Begge påtog sig opgaven.

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden.

 

Punkt 2:

Formanden takkede Jørgen Kock for flot IT arbejde og gav ordet til kasserer Reinhard Münster. Reinhard fremlagde regnskabet. Der er i året uddelt kr. 7.800 Kr. i tilskud til fægtere – de alm. omkostninger har været små,

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Med hensyn til medlemstal har der været en lille fremgang. 

 

Punkt 3.

Valg af bestyrelse: Bestyrelsen blev genvalgt

Formand: Jørgen Fredsted

Næstformand: Jan Sylvest Jensen

Kasserer: Reinhard Münster

Den øvrige bestyrelse: Jørgen Kock, Thomas Sørensen, Nicolai Barding, Peter Friis

 

Punkt 4.

Revisorerne Yvonne Kock og Niels Gregers Berdiin blev enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 5.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år - kontingentbeløbet uændret

 

 

Punkt 6. Eventuelt.

Motivet på fægtetrøjer er stadig ikke afklaret – Peter havde et motiv ”fægtehilsen” med, men det faldt ikke ud til alles tilfredshed – Reinhard ønskede et noget mere moderne motiv – der arbejdes videre med sagen.

 

Jørgen Kock har forskellige flotte gamle pokaler – hvad kan vi bruge dem til? Foreløbig ingen forslag.

 

Ansøgning fra Jan Sylvest: Det  blev besluttet at vinderen af Karen Lachmanns pokal fremover belønnes med et beløb på kr. 1000 til indkøb af fægteudstyr.

 

Ansøgning om indkøb af fægteplastron: Niels Gregers Berdiin starter en ny fægteklub i Gilleleje. Generalforsamlingen godkendte et tilskud (formentlig ca. kr. 1.600,00) til indkøb af fægteplastron til Gilleleje Fægteklub.

 

Der fremkom ikke flere forslag.

 

Formanden takkede for et roligt og hyggeligt møde.

 

Peter Friis