Der blev afholdt generalforsamling i Selskabet Fægtekunstens Venner og Selskabet Fægtekunstens Venners Fond den 31. maj 2007 i Fægteklubben Trekantens lokaler. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning og fremlægger regnskabet til godkendelse.
  3. Valg af bestyrelse
  4. Valg af to revisorer
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

 

Ad 1: G. Berdin blev valgt til dirigent

 

Ad 2: Formandens mundtlige beretning blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 3: Til bestyrelsen blev valgt: Thomas Sørensen, Jørgen Fredsted, Nicolai Barding, Jørgen Køller, Reinhard Münster, Inge Guilbert, Jørgen Kock.

 

Ad 4: Til revisorer blev valgt: Yvonne Kock og Niels Gregers Berdin.

 

Ad 5: Kontingentet blev fastsat til at være uændret i det kommende år.

 

Ad 6: Berdin bragte i forslag, at årets junior og voksen talent hædres af Fægtekunstens Venner. Derudover kan Året Fægtepræstation hædres. Ændringer af vedtægter vil blive bragt i forslag til næste generalforsamling.

Jørgen Kock taler med Grete Olsen angående donation af sølvpokaler.

Logo med Fægtekunstens Venner på T-shirt. Peter Friis og Marianne Falk undersøger pris mm.

Der opfordres generelt til rekrutering af nye medlemmer.

Marianne Falk arrangerer gave til Inge Guilbert fra Fægtekunstens Venner.

 

Formanden takkede dirigenten og for god ro og orden på mødet.

 

Marianne Falk/referent