Fægtekunstens Venner

På grund af Corona krisen er generalforsamlingen foreløbig udskudt til september 2020

 

Den legendariske bidragsyder i dansk fægtning "Selskabet Fægtekunstens Venner" efterlyser både medlemmer og legatansøgere.

Det over 100 år gamle fond ønsker at fastholde sit solide støtteniveau til unge danske fægtere.

De færreste har dog kendskab til denne institution i dansk fægtning og fondens medlemstal og bidrag til dansk fægtning har derfor været faldende de sidste år.Selskabet Fægtekunstens Venner


En beskeden støttefunktion til unge fægtere.

Selskabet blev stiftet i 1918 med det formål at støtte dansk amatørfægtning
økonomisk og midlerne kom dels fra medlemskontingenter, dels afkastet fra et
til selskabet knyttet fond, Selskabet Fægtekunstens s Venners Fond.

Desværre har medlemstallet været støt faldende gennem de senere år, hvilket
kan skyldes et lavt kendskabsniveau omkring selskabet og dets virke. Det
medfører , at støttemidlerne formindskes.

Det lave kendskabsniveau har også
vist sig i meget få ansøgninger, kun de indviede
er klar over denne mulighed for støtte.
Bestyrelsen har derfor besluttet at forsøge at råbe fægterinteresserede op via
DFF's hjemmeside, for på denne måde at forøge medlemstallet og dermed
støttemulighederne til fortrinsvis unge fægtere dels via deres klubber
dels direkte i form af rejsetilskud..

Vi appellerer derfor til klubbernes bestyrelser om at hjælpe os med at hverve
nye medlemmer, så selskabets støtte til dansk fægtning kan få en rimelig
størrelse.

Kontingentet er p.t. 150 kr. om året.


Det er meget let at blive medlem af selskabet: Klik her

Indbetalinger foregår lettest via nettet til konto.

Bliv medlem og støt de unge fægtere, få dine fægtekammerater og forældre til
at melde sig ind! Så er vi klar til at række en hjælpende hånd.
Henvendelse herom foregår lettest via nettet til formanden, kassereren eller sekretæren.

Det skader ikke at være medlem af selskabet når en ansøgning skal behandles.

Niels Gregers Berdiin formand.

Rosenvang 9, 3250 Gilleleje ,

E-mail: Klik her
 

 

 

Salvatore Fabris


Fægtekunstens venner er i besiddelse af et eksemplar af  Salvatore Fabris fægtebog fra 1606.

Der er fuldført en elektronisk udgivelse af denne sjældne bog:

Salvatore Fabris fægtebog

 

Andre historiske sider:

Mahaut's historie